ДП ансамбли категория "Б"

    43 състезателки от клуба разделени в 11 ансамбъла взеха участие на 15-16.06. в София, в най-масовото държавно първенство. Тяхното класиране и разпределението им по състави е:

- І място ансамбъл жени - Габриела Атанасова, Гергана Герасимова, Яна Кортезова, Яна Попова;

- ІІІ място ансамбъл ДСВ 1 - Анелия Ковачева, Виктория Димитрова, Лили-Ан Велева, Мия Симова, Моника Аклашева;

- V място ансамбъл ДМВ - Гергана Петрова, Димана Георгиева, Кристина Дауод, Никол Маринова;

- VІІІ място ансамбъл 2-3 ДСВ - Елайда Яменова, Калина Борисова, Симона Иванова;

- ІХ място ансамбъл ДСВ 2 - Биляна Петрова, Мария Евгениева, Мартина Александрова, Мила Евтимова, Неда Йосифов;

- ХІ място ансамбъл 2-3 ДМВ 1 - Мареа Чафудова,София Дончева;

- ХІІ място ансамбъл 2-3 ДМВ до 10 г. 1 Никол Петкова, Ния Григорова;

- ХІV място ансамбъл ДМВ до 10 г. 1 - Виктория Иванова, Габриела Спирова, Мария Димова, Ума Дечева, Яна Киашко, Мира Шопова;

- ХVІ място ансамбъл 2-3 ДМВ 2 - Ива Вълева, Магдалена Петрова, Мария Шангалова;

- ХХІІ място ансамбъл 2-3 ДМВ до 10 г. 1 Бояна Пъхлева, Зара Георгиевска, Киара Георгиевска;

- ХХV място ансамбъл ДМВ до 10 г. 1 - Виктория Николова, Иванина Маринова, Ивона Тапанджова, Славея Андонова, Михаела Пашова, Рада Дудова.