Членски внос

Членският внос се внася до 10то число на текущия месец, както следва:

  • по банков път

ОББ АД

IBAN BG69UBBS84231011018214

BIC UBBSBGSF

основание: чл. внос "месец" Двете Имена (на детето)