Галерия: mini

3-4 годишни
3-4 годишни
5-6 годишни
5-6 годишни
масов спорт
масов спорт
-
-
-
-
-
-
-
-
Александра Траянова
Александра Траянова
Габриела Нешева
Габриела Нешева
Гимнастриада 2023 - София
Гимнастриада 2023 - София
Карина Терзиева
Карина Терзиева
Мария Гоцева
Мария Гоцева
Матеа Струмина, Наталия Желязкова
Матеа Струмина, Наталия Желязкова
Мая Николова
Мая Николова
Мира Мавродиева
Мира Мавродиева
Моника Петрова
Моника Петрова
София Иванова
София Иванова
София Пейчева (вляво)
София Пейчева (вляво)
София Нанева, Деана Немцова
София Нанева, Деана Немцова