Марияна Памукова – треньор

    Родена на 22. 08. 1982г. Започва да се занимава с художествена гимнастика на 5 год., в ЦСКА. От 1990г. е състезателка на КХГ „Левски”, а от 1994г. е с личен треньор Валентина Ганева. Медалистка от държавни и международни турнири – индивидуално и ансамбъл.

    Завършила НСА „Васил Левски” със специалности „Треньор по художествена гимнастика”, „Учител по физическо възпитание” и „Анимация в туризма” - магистърска степен.

    Съдия по художествена гимнастика.

    Личен треньор на Боряна Калейн и Биляна Писова (жени, индивидуално), Вая Драганова (девойки, индивидуално) – национални състезателки.

    По-големи успехи като треньор:

 • 2000 г.
  • III място ансамбъл на Държавно първенство – девойки.
 • 2005 г.
  • Биляна Миланова - ІІ място на Държавно първенство „А” категория – жени.
 • 2007 г.
  • През същата година работи като треньор в Англия.
 • 2008 г.
  •  Денислава Лилова - ІІІ място на Държавно първенство "Б" категория - жени; 
  • ІІІ място отборно на Държавно първенство "Б" категория - жени;
  • През същата година работи като треньор в Англия.
 • 2009 г.
  • Дарина Иванова - ІІІ място на Държавно първенство категория "Елит"; ІІІ място на Държавен турнир "Златен обръч"; 
  • Денислава Лилова - ІІІ място на Държавно първенство "Б" категория – жени;
  • II място отборно на Държавно първенство категория "Елит" – ДМВ;
  • II място отборно на Държавно първенство "Б" категория – жени;
  • IIІ място ансамбъл на Държавно първенство – жени;
  • IIІ място ансамбъл на Държавно първенство "Б" категория – деца;
  • Дарина Иванова – член на националното младежко звено.
 • 2010 г.
  • Боряна Калейн – І място на Държавно първенство деца; 
  • Анна Нацариду – ІІІ място на Държавно първенство "Б" категория – ДМВ; 
  • І място отборно на Държавно първенство деца;
  • ІІ място ансамбъл на Държавно първенство – жени;
  • ІІ място отборно на Държавно първенство "Б" категория – жени;
  • ІІ място отборно на Държавно първенство "Б" категория – ДСВ; 
  • ІІ място отборно на Държавно първенство "Б" категория – ДМВ; 
  • Емилия Радичева, Боряна Калейн – членове на националното младежко звено.
  • През същата година работи като треньор в Норвегия.
 • 2011 г.
  • Боряна Калейн – І място на Държавно първенство категория „Елит” –   ДМВ; І място - Държавно първенство купа „Златен обръч”; ІІ място на Държавно първенство финали „Елит”;
  • І място отборно на Държавно първенство категория „Елит” –  ДМВ; 
  • ІІІ място отборно на Държавно първенство категория „А”– жени;
  • ІІІ място ансамбъл на Държавно първенство категория „А”– жени;
  • Емилия Радичева, Боряна Калейн, Биляна Писова – членове на националното младежко звено. 
 • 2012 г.
  • Боряна Калейн – І място на Държавно първенство категория „Елит” – ДМВ; І място на Държавно първенство Купа „Златен обръч”; 
  • Биляна Писова – I място на Държавно първенство категория „А” – деца; І място на Държавен турнир в Стара Загора; 
  • І място отборно на Държавно първенство категория „Елит” –  ДМВ; 
  • І място отборно на Държавно първенство деца;
  • І място ансамбъл на Държавно първенство категория „А”– ДМВ;
  • ІІ място ансамбъл на Държавно първенство категория „А”– деца;
  • Боряна Калейн – национална състезателка девойки, индивидуално; Емилия Радичева - национална състезателка девойки, ансамбъл; Биляна Писова – член на националното младежко звено.
 • 2013 г.
  • Емилия Радичева – ІІІ място ансамбъл на Европейско първенство – девойки;
  • І място ансамбъл на Държавно първенство – ДМВ 
  • ІІ място отборно на Държавно първенство категория „А” – ДМВ; 
  • ІІ място отборно на Държавно първенство категория „А” – деца; 
  • ІІ място отборно на Държавно първенство категория „Б” – жени;   
  • ІІ място ансамбъл на Държавно първенство категория „Б” – деца;
  • ІІІ място отборно на Държавно първенство категория „А” – ДСВ;
  • Боряна Калейн – национална състезателка девойки, индивидуално; Емилия Радичева - национална състезателка девойки, ансамбъл; Биляна Писова – национална състезателка девойки младша възраст, индивидуално.
 • 2014 г.
  • Емилия Радичева – ІІ място на Младежки олимпийски игри – ансамбъл;
  • Боряна Калейн – ІV място отборно на Европейско първенство - девойки, ІІІ място - финал; І място на Държавно първенство категория „Елит” – ДСВ; ІІ място на Държавно първенство Приз „Жулиета Шишманова”; І място на Международен турнир в България, Велико Търново; І място на Международен турнир в България, София; І място на Международен турнир в Любляна, Словения; І място на Международен турнир в Загреб, Хърватия; ІІ място отборно на Международен турнир в Плоещ, Румъния; ІІІ място на Държавен турнир във Варна; І място на Държавен турнир в Бургас – 14 годишни „А”; ІІІ място отборно на СК София;
  • Биляна Писова – І място на Държавно първенство категория „Елит” – ДМВ; ІІІ място на Държавно първенство Купа „Златен обръч”; І място на Държавен турнир в Бургас – 12 годишни; ІІ място на Международен турнир в Гюргево, Румъния;
  • І място ансамбъл на Държавно първенство – ДМВ;
  • Яна Попова – І място на Международен турнир в Гюргево, Румъния – ДСВ „Елит”; І място на Държавен турнир в Пазарджик; І място на Държавен турнир в Бургас;
  • Йоана Стоянова – І място на Международен турнир в Гюргево, Румъния – 10 годишни „Б”;
  • Ивет Минковска – ІІ място на Държавен турнир във Велико Търново - ДМВ; ІІІ място на Международен турнир в Гюргево, Румъния – 12 годишни „А”;
  • Йоанна Ангелова – ІІ място на Международен турнир в България, София – ДМВ; ІІ място на Международен турнир в Гюргево, Румъния – 11 годишни „А”; ІІ място на Държавен турнир в Пазарджик;
  • Теодора Александрова – ІІ място на Държавен турнир в Пазарджик – 10 годишни „Б”;
  • Мартина Илиева - ІІ място на Международен турнир в Будапеща, Унгария – 9 годишни „В”;
  • Анна Нацариду – ІІІ място на Международен турнир в Печ, Унгария - жени „А”;
  • І място ансамбъл на Държавен турнир във Варна – ДМВ; 
  • Боряна Калейн – национална състезателка девойки, индивидуално; Емилия Радичева - национална състезателки девойки, ансамбъл; Биляна Писова, Йоанна Ангелова – национални състезателки девойки младша възраст, индивидуално. 
 • 2015 г.
  • Боряна Калейн – І място на Държавно първенство категория „Елит” – ДСВ; І място на Международен турнир в Сараево, Босна и Херцеговина - девойки; І място на Международен турнир във Варна, България; І място на Международен турнир в Белград, Сърбия; ІІІ място на Международен турнир в София, България; ІІІ място на Международен турнир в Корбей Есон, Франция; ІII място отборно на Международен турнир в Корбей Есон, Франция; І място на Държавен турнир в Пазарджик – жени „Е”; І място на Международен турнир в Загреб, Хърватия; І място на Държавен турнир в Пазарджик – жени;
  • І място отборно на Държавно първенство категории „Елит” и „А” – ДМВ;
  • І място ансамбъл на Държавно първенство категория „А” – деца;
  • І място ансамбъл на Държавно първенство категория „Б” – ДМВ;
  • ІІ място ансамбъл на Държавно първенство категория „А” – ДСВ;
  • ІІ място отборно на Държавно първенство категории „Елит” и „А” – ДСВ;
  • Биляна Писова – І място на Международен турнир в Братислава, Словакия - девойки „А”; ІІ място на Международен турнир в Сараево, Босна и Херцеговина – 13 годишни; ІІ място на Държавен турнир в Камчия – ДСВ;
  • Ивет Минковска – І място на Държавен турнир в Кюстендил – 13 годишни „А”; 
  • Вая Драганова - І място на Международен турнир в Черна гора – 12 годишни;
  • Йоанна Ангелова – ІІ място на Международен турнир в Белград, Сърбия - ДМВ; ІІ място на Държавен турнир в Камчия; ІІ място на Международен турнир в Атина, Гърция;
  • Катерини Влахова – ІІ място на Международен турнир в Сараево, Босна и Херцеговина – 12 годишни „Б”;
  • Виктория Георгиева – ІІ място на Държавен турнир в София – деца; 
  • Яна Попова – ІІІ място на Международен турнир в Братислава, Словакия - жени „А”; 
  • Лилия Радуканова – ІІІ място на Държавен турнир в Кюстендил – жени „Б”; 
  • Йоана Стоянова - ІІІ място на Държавен турнир в Камчия – ДМВ „Б”;
  • І място ансамбъл на Държавен турнир в Сливница – ДСВ; ІІІ място ансамбъл на Държавен турнир в Пловдив;
  • І място ансамбъл на Държавен турнир в Пловдив – деца „А”;
  • І място отборно на Международен турнир в Атина, Гърция;
  • Емилия Радичева - национална състезателка жени, ансамбъл; Боряна Калейн, Биляна Писова – национални състезателки девойки, индивидуално.
 • 2016 г. 
  • Боряна Калейн – ІІІ място на Държавно първенство Приз „Жулиета Шишманова” – жени; І място на Международен турнир в Загреб, Хърватия; І място на Международен турнир в София, България; І място на Държавен турнир в Пазарджик; ІІ място на Международен турнир в Загреб, Хърватия;
  • ІІ място отборно на Държавно първенство категория „Елит” – жени;
  • Биляна Писова – І място на Международен турнир в Солун, Гърция – 15 годишни; ІІІ място на Международен турнир в Загреб, Хърватия - ДСВ;
  • Ивет Минковска – І място на Държавен турнир в Кюстендил – ДСВ „А”;
  • Яна Попова – ІІ място на Държавен турнир в Кюстендил – жени „А”;
  • Виктория Георгиева – ІІ място на Държавен турнир в София – ДМВ до 10г. „А”; ІІІ място на Държавен турнир в София;
  • Боряна Калейн – национална състезателка жени, индивидуално; Биляна Писова, Вая Драганова – национални състезателки девойки, индивидуално и ансамбъл.
 • 2017 г. 
  • ІІІ място отборно на Европейско първенство - ансамбъл девойки;
  • Боряна Калейн - ІХ място на Световни игри - обръч, топка, лента, Х място - бухалки - жени; ІХ място на Световна купа в Баку, Азербайджан; ІV място на Световна купа в Ташкент, Узбекистан, ІІІ място - бухалки; ІV място на Световна челъндж купа  Портимао, ІІІ място - бухалки, V място - топка, VІІІ място - обръч; І място на Международен турнир към СК София; ІІ място на Международен турнир към ГП Москва; ІІІ място на Държавно първенство категория „Елит”; ІІІ място на Държавно първенство Приз „Жулиета Шишманова”;
  • ІІ място отборно на Държавно първенство категория „Елит” – ДСВ; 
  • ІІІ място отборно на Държавно първенство категория „Елит” – ДМВ; 
  • Вая Драганова - І място на Държавен турнир в Кюстендил - 2003; ІІ място на Държавен турнир в Благоевград - ДСВ;
  • Йоанна Ангелова - I място на Международиен турнир в София - 2003; II място на Държавен турнир в София - 2003;
  • Ивет Минковска - II място на Държавен турнир в София - 2002; II място на Държавен турнир в София - 2002; ІІІ място на Международен турнир в Будапеща, Унгария; II място на Държавен турнир в София; ІII място на Държавен турнир във Варна - ДСВ.
  • Боряна Калейн – национална състезателка жени, индивидуално; Вая Драганова – национални състезателки девойки, индивидуално; Биляна Писова - национална състезателка девойки, ансамбъл; Виктория Георгиева - член на националното младежко звено.