Резултати

15-16.12. МТ "Крисмъс къп", Загреб, Хърватия:

Вая Драганова - І място - многобой, бухалки, ІІ място - обръч, топка, лента - жени;

- Лидия Василева - ІV място - жени;

- Мила Янакиева - І място - многобой, въже, ІІ място - бухалки, лента, ІІІ място - топка - девойки;

- Алина Коломиец  - ІІ място - многобой, топка - ДМВ;

- Алис Шакирова - ІІІ място - многобой, ІІ място - топка, бухалки - 2008; 

- Кая Христова - ІV място - многобой, І място - въже - 2009.

06-09.12 ДТ Зимна купа "Академик", София:

- Биляна Писова - І място - жени А;

- Йоанна Ангелова - ІІ място - 2003 А;

- Биляна Везирска - ІІІ място - 2003 А;

- Елена Георгиева - ІІІ място - 2004 А;

- Нанси Иванова - ІV място - 2004 А;

- Елица Йорданова - V място многобой - 2004 А;

- Мила Янакиева - VІ място многобой, ІІ място бухалки, ІІІ място лента - 2005 А;

- Адриана Ангелова - VІІ място въже - 2004 А;

- Христина Първанова - ІV място топка, VІ място лента - 2004 А;

- Мартина Илиева -  ІІ място - 2005 Б;

- Виктория Георгиева - ІV място многобой, І място въже -  2006 А;

- Пресияна Асенова - VІ място - 2006 А;

- Виктория Димитрова - ІІ място - 2006 Б;

- Аделина Грозданова - ІІ място бухалки - 2007 А;

- София Павлова - V място топка - 2007 А;

- Александра Димитрова - VІІ място топка - 2007 А;

- Моника Богданова - ІІІ място - 2007 Б;

- Жана Пенчева - ІІІ място - 2008 А;

- Алис Шакирова - V място многобой, ІІ място бухалки - 2008 А;

- Анна Буркова - ІІ място лента - 2008 А;

- Ивайла Кафеджиева - ІІІ място - 2008 Б;

- Ралица Иванова - ІІ място - 2009 А;

- Ивайла Велковска - ІІІ място - 2009 Б;

- Алис Илиева - ІV място въже - 2010 А;

- Зара Илиева - VІІІ място без уред - 2010 А;

- Симона Лазарова - ІІ място - 2010 Б;

- Яна Ангелова - ІІІ място - 2010 Б лека.

01-02.12. МТ Купа "Мосте" Любляна, Словения:

- Биляна Писова - II място - многобой, обръч, топка, I място - бухалки - жени;

- Христина Първанова - III място - многобой, топка, I място - въже - 2005 А;

- Кристина Димчеваа - II място - топка -2007 Б;

- Жана Пенчева - VI място - многобой, II място - бухалки - 2008 А;

- Ралица Иванова - II място - многобой, въже, III място - без уред - 2009 А;

- Рая Рангелова - I място - без уред - 2009 Б.

24.11. ДТ "Зимни принцеси", Велико Търново:

- Неда Йосифов - I място - топка - 2006;

- Мария Евгениева - II място - топка - 2006;

- Виктория Йорданова - III място - въже, бухалки - 2006;

- Виктория Манчева - I място - въже, II място - топка - 2008;

- Бояна Капитанска - I място - въже, II място - без уред;

- Зара Илиева - III място - без уред - 2010;

- Никол Валентинова - II място - въже, без уред - 2010;

- Никол Иванова - II място - без уред - 2010;

- Алис Илиева - III място - без уред - 2010.

08-11.11. ДП индивидуално категория "Б", Стара Загора:

- І място отборно жени - Яна Попова, Габриела Атанасова;

- ІІ място отборно ДСВ - Анелия Ковачева, Мия Симова;

- ХVІ място отборно ДМВ - Кристина Димчева, Кристина Ничева;

- Яна Попова - ІІ място - жени;

- Габриела Атанасова - V място - жени;

- Анелия Ковачева - VІ място - ДСВ; 

- Мия Симова - VІІ място - ДСВ;

- Моника Аклашева - ХІІІ място - ДСВ;

- Кая Христова - ХVІ място - ДМВ до 10.

04-05.11. ДТ Купа "Диляна", Пазарджик:

- Мия Симова - ІІІ място - ДСВ Б;

- Кристина Димчева - VІІ място - ДМВ Б;

- Неда Йосифов - ІІ място - топка - ДМВ С;

- Кристина Дауод - І място - без уред - ДМВ С; 

- Димана Георгиева - ІІ място - без уред - ДМВ С; 

- Кая Христова - V място - многобой, І място - без уред - ДМВ до 10 Б;

- Магдалена Петрова - ІV място - без уред - ДМВ до 10 С;

- Мария Шангалова - ІV място - въже - ДМВ до 10 С;

- Яна Ангелова - ІV място - 2010 Б.

03-04.11. МТ Малта:

- Вая Драганова - І място - жени;

- Мила Янакиева - ІІІ място - ДСВ;

- Жана Пенчева - ІІІ място - 2007 А;

- Ивайла Кафеджиева - ІІ място - 2007 Б;

- Анна Буркова - ІІІ място - 2008 А;

- Ралица Иванова - І място - въже - 2008 А;

- Каролин Панова - ІІ място - 2008 Б.

26-27.10. ДП ансамбли категория "Елит", София:

- І място ансамбъл жени - Биляна Писова, Вая Драганова, Ивет Минковска, Лидия Василева, Моника Гикова, Гергана Герасимова;

- І място ансамбъл ДСВ1 - Биляна Везирска, Елица Йорданова, Йоанна Ангелова, Мария Спасова, Мия Симова;

- VІ място ансамбъл ДСВ2 - Адриана Ангелова, Виктория Георгиева, Мартина Илиева, Мила Янакиева, Христина Първанова;

- ІІ място ансамбъл ДМВ - Александра Димитрова, Виктория Димитрова, Кристина Димчева, Кристина Ничева, Моника Богданова, София Павлова.

20-21.10. ДТ "Златна купа Локомотив", София:

- І място ансамбъл ДМВ;

- І място ансамбъл ДСВ1;

- ІІ място ансамбъл ДСВ2;

- ІІ място ансамбъл жени;

- Ивайла Велковска - ІІІ място - многобой, без уред  - 2010 А;

- Симона Лазарова - ІХ място - 2010 Б;

- Никол Иванова - VІІ място - 2010 Б лека;

- Кая Христова - VІІ място - без уред - 2009 Б;

- Бояна Капитанска - VІІІ място - въже - 2009 Б;

- Жана Пенчева - ІІ място - многобой, І място - топка, бухалки - 2008 А;

- Ивайла Кафеджиева - ІV място - многобой, ІІІ място - без уред, ІІ място - топка - 2008 А;

- Виктория Манчева - ХІІ място - 2008 Б;

- Вероника Цонева - ІІІ място - 2008 Б лека;

- Кристина Дауод - VІІ място - 2007 Б лека;

- Кристина Димчева - ІХ място - многобой, VІІ място - топка - 2007 Б;

- Мия Симова - І място - 2004 Б;

- Яна Попова - І място - жени Б;

- Габриела Атанасова - ІІ място - жени Б.

13.10. ДТ Купа "Пирин", Благоевград:

- І място ансамбъл ДМВ;

- І място ансамбъл ДСВ2;

- ІІ място ансамбъл ДСВ1;

- ІІІ място ансамбъл жени;

- Никол Валентинова - V място - 2010;

- Ралица Иванова - ІІ място - многобой, въже, І място - обръч - ДМВ до 10 А;

- Каролин Панова - ІV място - мнотобой, ІІІ място - въже - ДМВ до 10 А;

- Алис Шакирова - І място - многобой, бухалки - ДМВ А;

- Анна Буркова - ІІ място - многобой, І място - въже - ДМВ А;

- Кристина Димчева - І място - многобой, топка - ДМВ Б;

- Кристина Ничeва - VІІІ място - ДМВ Б;

- Неда Йосифов - VІ място - топка - ДМВ Б;

- Анелия Ковачева - ІІ място - многобой, топка - ДСВ Б;

- Моника Аклашева - VІІІ място - многобой, ІІІ място - обръч - ДСВ Б.

06.10. ДТ Купа "Тракия-Елит", Пловдив:

- І място ансамбъл жени;

- ІІ място ансамбъл ДМВ;

- V място ансамбъл ДСВ1;

- VІІ място ансамбъл ДСВ2.

10-16.09. Световно първенство, София:

- Боряна Калейн - ІІ място отборно, ІV място - обръч, VІ място - лента;

- национален ансамбъл жени (в състава са Лаура Траатс и Мадлен Радуканова) - ІІI място - многобой; І място - финал.

01-02.09. МТ "Царица Маргарита", Варна:

- ІІ място ансамбъл ДМВ2;

- ІІІ място ансамбъл ДМВ1;

- ІІ място ансамбъл ДСВ2;

- ІV място ансамбъл ДСВ1;

- Анелия Ковачева - ІІ място - обръч ДСВ Б;

- Моника Аклашева - ІІІ място - топка ДСВ Б;

- Мила Янакиева - І място - въже ДСВ Е;

- Виктория Георгиева - І място - лента, ІІІ място - топка ДСВ Е;

- Елена Георгиева - І място - бухалки - ДСВ Е.

24-26.08. СЧК Казан, Русия:

- Боряна Калейн - ІV място многобой, бухалки, ІІІ място - обръч, VІ място - топка, VІІ място - лента;

- национален ансамбъл жени (в състава са Лаура Траатс и Мадлен Радуканова) - ІІI място - многобой; ІI място - финал.

21-24.06. ДП категория "А" ДМВ, Камчия:

- І място отборно 1 - ДМВ до 10 -  Жана Пенчева, Анна Буркова;

- ІІ място ансамбъл 1 - ДМВ до 10 - Алис Шакирова, Анна Буркова, Жана Пенчева, Ивайла Кафеджиева, Ралица Иванова;

- ІХ място ансамбъл 2 - ДМВ до 10 - Бояна Капитанска, Вероника Цонева, Виктория Манчева, Каролин Панова, Рая Рангелова;

- ХІІ място отборно 2 - ДМВ до 10 -  Алис Шакирова, Каролин Панова, Ивайла Кафеджиева и Ралица Иванова;

- Жана Пенчева - ІV място - многобой, обръч, ІІ място - без уред, VІ място - въже - ДМВ до 10; 

- Анна Буркова - VІ място - многобой, V място - без уред, въже, VІІІ място - обръч  - ДМВ до 10; 

- Алис Шакирова - ХІ място - многобой - ДМВ до 10;

- Пресияна Асенова - ІV място - многобой, V място - въже, VІІ място - обръч - ДМВ; 

- Моника Богданова - V място - топка - ДМВ.

16-17.06. ДТ "Кюстендилско лято", Кюстендил:

- Биляна Везирска - І място - 2003;

- Елена Георгиева - І място - 2004; 

 - Мила Янакиева - І място - 2005;

 - Виктория Георгиева - І място - 2006;

- Александра Димитрова - ІІІ място - 2007;

- Виктория Йорданова - V място - 2007.

16-17.06. ДТ "Мемориал 78", София:

- І място ансамбъл - ДМВ до 10 г. - 1 отбор;

- ІІІ място ансамбъл - ДМВ до 10 г. - 2 отбор;

- Каролин Панова - ІІ място - без уред - ДМВ до 10 г. Б;

- Ивайла Кафеджиева - І място - въже - ДМВ до 10 г. Б;

- Ралица Иванова - ІІ място - обръч - ДМВ до 10 г. Б;

- Алис Шакирова - ІІ място - ДМВ до 10 г. А;

- Жана Пенчева - ІІ място - без уред - ДМВ до 10 г. А; 

- Моника Богданова - VІІ място - ДМВ А.

08-09.06. ДП категория "Б" ансамбли, Стара Загора:

- ІV място ДСВ - Анелия Ковачева, Ивет Гекова, Катерини Влахова, Лили-Ан Велева, Моника Аклашева;

- ІІ място ДСВ 2-3 - Мартина Александрова, Мила Евтимова;

- VІ място ДМВ - 1 отбор - Гергана Стойчева, Гергана Петрова, Димана Георгиева,  Кристина Дауод, Никол Маринова;

- VІІ място - ДМВ 2-3 - 1 отбор - Елайда Яменова, Калина Борисова, Рая Костадинова;

- ІV място - ДМВ 2-3 - 2 отбор - София Дончева, Яна Димитрова.

01-03.06. ЕП Гуадалахара, Испания:

- национален ансамбъл жени (в състава са Лаура Траатс и Мадлен Радуканова) - ІІІ място - отборно, многобой, I място - финал.

27.05. МТ Купа "Левски", София:

- І място ансамбъл - ДМВ до 10 г. 1 - Анна Буркова, Алис Шакирова, Жана Пенчева, Ивайла Кафеджиева, Ралица Иванова;

- ІV място ансамбъл - ДМВ до 10 г. 2 - Бояна Капитанска, Вероника Цонева, Виктория Манчева, Каролин Панова, Рая Рангелова.

- Пресияна Асенова - ІІІ място - обръч - 2006;

- Моника Богданова - ІІ място - лента - 2007;

- Анна Буркова - ІІ място - многобой, І място - въже, ІІІ място - обръч - 2008;

- Жана Пенчева - ІІІ място - въже - 2008;

- Каролин Панова - VІ място - без уред - 2008;

- Ралица Иванова - ІІІ място - многобой, обръч, І място - въже - 2009.

25.05. ДТ "Диамантите на София", София:

- VІ място - ансамбъл ДМВ до 10 г. Б 1 - Виктория Маринова, Ива Вълева, Мареа Чафудова, Мариана Ангелова, Мария Шангалова;

- ІХ място - ансамбъл ДМВ до 10 г. Б 2 - Адриана Нейчева, Кая Христова, Магдалена Петрова, Мария Петрова, Стиляна Богова;

- ІІ място - ансамбъл ДСВ Б - Анелия Ковачева, Ивет Гекова, Катерини Влахова, Лили-Ан Велева, Моника Аклашева.

24.05. ДТ Купа "Нюанс", София:

- ІV място - ансамбъл 2-3 ДМВ до 10 г. Б- Иванина Маринова, Ивона Тапанджова, Рада Дудова;

- І място - ансамбъл ДМВ Б 1 - Гергана Стойчева, Гергана Петрова, Димана Георгиева,  Кристина Дауод, Никол Маринова;

- VІ място - ансамбъл ДМВ Б 2 - Биляна Петрова, Дея Сиракова, Мария Евгениева, Неда Йосифов, Симона Иванова;

- ІІІ място - ансамбъл 2-3 ДМВ Б 1 - Елайда Яменова, Калина Борисова, Рая Костадинова;

- ІІ място - ансамбъл 2-3 ДМВ Б 2 - София Дончева, Яна Димитрова;

- І място - ансамбъл 2-3 ДСВ Б - Мартина Александрова, Мила Евтимова;

- Виктория Йорданова - ІІІ място - обръч, ІІ място - въже - ДМВ А;

- Виктория Димитрова - ІV място - топка, VІІ място - въже - ДМВ А;

- Кристина Ничева - ІV място - без уред, топка - ДМВ Б;

- Кристина Димчева - ІІ място - топка, V място - без уред - ДМВ Б.

17-20.05. ДОП, Панагюрище:

- ІІ място отборно - жени - Боряна Калейн, Биляна Писова, Лидия Василева;

- І място отборно - ДСВ 1 - Вая Драганова, Елена Георгиева, Йоанна Ангелова;

- VІІ място отборно - ДСВ 2 - Биляна Везирска, Мария Спасова, Мила Янакиева;

- ІV място отборно - ДМВ - Виктория Георгиева, Пресияна Асенова, София Павлова.

11-13.05. ДП категория "Елит", София:

- Боряна Калейн - ІІ място - многобой, лента; І място - топка; ІІІ място - бухалки; V място - обръч - жени;

- Лидия Василева - ХХ място - жени;

- Биляна Писова - ХХІ място - жени;

- Вая Драганова - ІV място - многобой, топка, бухалки; І място - обръч; VІІІ място - лента - ДСВ; 

- Йоанна Ангелова - VІІ място - многобой, бухалки; ІІІ място - лента; VІ място - обръч - ДСВ;

- Мария Спасова - ХІІІ място - ДСВ;

- Елена Георгиева - ХІV място - ДСВ;

- Мила Янакиева - ХІХ място - многобой; VІ място - топка - ДСВ;

- Виктория Георгиева - ІІІ място - многобой, въже; І място - обръч; VІІІ място - лента - ДМВ;

- София Павлова - Х място многобой; ІІ място - въже; VІІІ място - обръч - ДМВ.

04-06.05. СЧК Гуадалахара, Испания:

- национален ансамбъл жени (в състава са Лаура Траатс и Мадлен Радуканова) - I място - многобой, финал; ІI място - финал.

05-06.05. МТ "Вера къп", Морбеньо, Италия:

- Биляна Везирска - І място - многобой, обръч,  ІІ място - топка, бухалки, - 2003;

- Адриана Ангелова - ІІІ място - 2005;

- Христина Първанова - ІV място - лента - 2005;

- Мартина Илиева - V място - лента - 2005;

- Пресияна Асенова - ІІ място - лента, ІІІ място - топка - 2006;

- Александра Димитрова - ІІІ място - лента - 2007;

- Алис Шакирова - ІІІ място - многобой, І място - въже, ІІ място - обръч - 2008.

05.05. МТ "Газела къп", Пула, Хърватия:

- Анелия Ковачева - ІІІ място - обръч, топка - ДСВ А;

- Мия Симова - V място - обръч - ДСВ А;

- Моника Аклашева - І място - многобой, топка, ІІ място - обръч - ДСВ Б;

Катерини Влахова - ІІ място - многобой, І място - обръч, бухалки - ДСВ Б;

- Моника Богданова - І място - въже - ДМВ А;

- Виктория Йорданова - V място - въже - ДМВ А;

- Виктория Димитрова - Х място - обръч - ДМВ А;

- Кристина Ничева - І място - многобой, без уред, ІІ място - обръч - ДМВ Б;

- Кристина Димчева - ІІ място - многобой, без уред, І място - обръч - ДМВ Б;

04.05. ДТ Купа "Пирин", Благоевград:

- Биляна Писова - ІІ място - жени;

- Лидия Василева - ІІІ място - жени;

- Вая Драганова - ІІ място - многобой, бухалки, І място - топка - ДСВ;

- Йоанна Ангелова - ІІІ място - многобой, І място - лента, ІІ място - топка - ДСВ;

- Елена Георгиева - ІІ място - лента - ДСВ;

- Виктория Георгиева - ІІ място - многобой, топка, І място - лента - ДМВ;

- София Павлова - І място - обръч, ІІІ място - въже - ДМВ.

27-29.04. СК Баку, Азербайджан:

- Боряна Калейн - национална състезателка жени - IX място - многобой, ІV място - обръч, II място - бухалки;

- национален ансамбъл жени (в състава са Лаура Траатс и Мадлен Радуканова) - II място - многобой, I място - финали.

26-29.04. ДП катетория "А", Камчия:

Биляна Везирка - I място - многобой, топка; II място - обръч; IV място - лента; VI място - бухалки - ДСВ;

- Елица Йорданова - VII място - топка - ДСВ;

- Ивет Минковска - VIII място - жени. 

21-22.04. МТ "Ритъм къп", Белград, Сърбия:

- Биляна Писова - VI място - многобой; III място - бухалки - жени;

Вая Драганова - IV място - многобой; III място - обръч - девойки;

- Елена Георгиева - XIII място - ДСВ;

- Мария Спасова - XV място - ДСВ;

- Виктория Георгиева - I място - ДМВ;

 София Павлова - XI място - ДМВ;

- Ивайла Велковска - VI място - 8 годишни.

20-22.04. СК Ташкент, Узбекистан:

- Боряна Калейн - национална състезателка жени - IX място - многобой, ІII място - обръч, VIII място - лента.

20-22.04. ДТ Купа "Феникс", София:

- Никол Валентинова - II място - 2010 А;

- Симона Лазарова - I място - 2010 Б;

- Никол Иванова - I място - 2010 В;

- Виктория Атанасова - II място - 2011 А;

- III място ансамбъл А2 - ДМВ до 10 години;

- Каролин Панова - II място - въже  - ДМВ до 10 години А;

- Рая Рангелова - III място  - ДМВ до 10 години Б; 

- Виктория Манчева - VI място - въже - ДМВ до 10 години Б;

- Кристина Ничева - IV място - топка - ДМВ Б;

- Виктория Димитрова - V място - въже - ДМВ А;

- Виктирия Йорданова - VI място - въже - ДМВ А;

- Александра Димитрова - VII място - въже - ДМВ А;

- Мия Симова - III място - топка - ДСВ Б;

- Катерини Влахова - VII място - топка - ДСВ Б;

- Христина Първанова - II място - обръч - ДСВ А;

- Елица Йорданова - V място - топка - ДСВ А;

- Адриана Ангелова - VII място - бухалки  - ДСВ А;

- Йоанна Ангелова - I място - лента - ДСВ А;

- Мила Янакиева - II място - лента - ДСВ А;

- Ивет Минковска - I място - жени;

- Гергана Герасимова - III място - лента - жени.

20-21.04. ДТ "Фея под липите", Стара Загора:

- Алис Илиева - IV място - без уред, въже - до 8 години А;

- Зара Илиева - VII място - до 8 години Б;

- Яна Димитрова - Х място - до 8 години В;

- I място ансамбъл А1 - до 10 години;

- Жана Пенчева - III място - въже - 2008 А;

- Ралица Иванова - I място - въже, обръч - 2009 А;

- Ивайла Кафеджиева - III място - без уред - 2008 Б;

- Кристина Димчева - II място - топка - ДМВ Б;

- Моника Богданова - II място - въже, лента - ДМВ А;

- Пресияна Асенова - I място - въже - ДМВ А;

- Анелия Ковачева - I място - топка - ДСВ Б;

- Моника Аклашева - V място - топка - ДСВ Б;

- Адриана Ангелова - I място - обръч, топка, III място - лента - 2005 А;

- Биляна Везирска - III място - обръч, II място - лента - 2003-4 А ;

- Лидия Василева - I място - топка, бухалки, лента, II място - обръч - жени.

13-15.04. ДП Купа "Златен обръч", Панагюрище:

- Виктория Георгиева - ІV място - многобой, І място - обръч, ІV място - въже, V място - топка;

- София Павлова - ХІІІ място - многобой, ІІ място - топка.

14.04. МТ Сараево, Босна и Херцеговина:

- І място ансамбъл - ДМВ "Б" 1;

- І място ансамбъл - ДМВ до 10 г. "А" 2;

- Димана Георгиева - І място - без уред - ДМВ "Б";

- Никол Маринова - І място - въже - ДМВ "Б";

- Кристина Дауод - ІІ място - без уред - ДМВ "Б";

- Гергана Стойчева - ІІІ място - без уред - ДМВ "Б";

- Гергана Петрова - ІV място - без уред - ДМВ "Б";

- Бояна Капитанка - І място - без уред - ДМВ до 10 г. "Б";

- Виктория Манчева - І място - въже - ДМВ до 10 г. "Б";

- Каролин Панова - ІІ място - въже - ДМВ до 10 г. "А";

- Рая Рангелова - ІІІ място - без уред - ДМВ до 10 г. "Б";

- Вероника Цонева - ІV място - без уред - ДМВ до 10 г. "Б".

30.03.-01.04. СК София, България:

- Боряна Калейн - национална състезателка жени - VI място - многобой, ІII място - обръч, V място - топка;

- национален ансамбъл жени (в състава са Лаура Траатс и Мадлен Радуканова) - I място - многобой, финал, IIІ място -  финал.

24-25.03. ГП Тие, Франция:

- Боряна Калейн - национална състезателка жени - ІІІ място - многобой, топка, бухалки, V място - обръч, VІІІ място - лента.

24-25.03. ДТ "Руми и Албена", Варна:

- Лидия Василева - ІІІ място - жени;

- Елена Георгиева - ІІІ място - ДСВ; 

- Пресияна Асенова - ІV място - многобой, ІІІ място - обръч - ДМВ;

- Жана Пенчева - V място - ДМВ до 10г.

16-18.03. ДП Приз "Жулиета Шишманова", Бургас:

- Боряна Калейн - І място - многобой, обръч, топка, бухалки, лента - жени;

- Лидия Василева - ХV място - многобой, VІІ място - бухалки - жени;

- Биляна Писова - ХVІ място - многобой - жени;

- Вая Драганова - ІІ място - многобой, лента, І място - обръч, VІІ място - бухалки - ДСВ;

- Йоанна Ангелова - VІІІ - многобой, VІ място - топка, ІV място - бухалки - ДСВ;

- Мила Янакиева - ІХ - многобой, VІІ място - лента - ДСВ;

- Елена Георгиева - Х - многобой, VІ място - обръч - ДСВ.

02.03. ДТ "Ангелите на България", София:

- Анна Буркова - ІІІ място - 2008;

- Каролин Панова - V място - 2008;

- София Павлова - І място - 2007;

- Моника Богданова - Х място - 2007;

- Виктория Георгиева - ІІІ място - 2006;

- Христина Първанова - V място - многобой, І място - бухалки, ІІ място - топка - 2005;

- Адриана Ангелова - VІІ място - многобой, ІІ място - лента - 2005;

- Елена Георгиева - ІІ място - 2004;

- Биляна Писова - І място - 2002;

- Моника Гикова - ІV място - 2002;

- Гергана Герасимова - ІІІ място - 2001.

24-25.02. МТ "Супер купа", Будапеща, Унгария:

- Христина Първанова - VІ място - многобой, ІІІ място - лента - 2005.

17-18.02. Гранд при Москва, Русия:

- Боряна Калейн - национална състезателка жени - I място - топка, II място - обръч, III място - лента, Х място - многобой;

- национален ансамбъл жени (в състава са Лаура Траатс и Мадлен Радуканова) - I място - финал; II място - многобой, финал;

17-18.02. ДТ Купа "Берое", Стара Загора:

- Елена Георгиева - III място - многобой ДСВ А;

- Мария Спасова - II място - обръч ДСВ А;

- Мила Янакиева - II място - бухалки, лента ДСВ А;

- Ива Виткинова - III място - многобой - ДСВ Б;

- София Павлова - V място - многобой; I място - въже - ДМВ А;

- Виктория Димитрова III място - топка - ДМВ Б;

- Жана Пенчева - IV място -многобой, III място без уред - ДМВ до 10 А;

- Ралица Иванова - III място многобой- ДМВ до 10 Б;

- Ивайла Велковска - V място - многобой, III място - без уред - некартотекирани А;

- Алис Илиева - VI място - многобой - некартотекирани А; 

- Никол Валентинова - II място - некартотекирани Б;

- Симона Лазарова - III място - некартотекирани Б;

- Зара Илиева - VII място - некартотекирани Б;

- I място ансамбъл - ДМВ до 10 А;

- II място ансамбъл - некартотекирани А.

16-18.02. МТ "Грация къп", Будапеща, Унгария:

- Ивет Минковска - VI място - жени А;

- Биляна Везирска - III място - 2003 А;

- Елица Йорданова - II място - 2004 А;

- Мия Симова - VI място  - 2004 А;

- Адриана Ангелова - IX място - 2005 А.

10-11.02. ДТ Купа "Олимпия 74", София:

- Биляна Писова - II място - жени; 

- Лидия Василева - VII място -  жени;

- Ивет Минковска - IX място - жени; 

- Гергана Герасимова - XI място - жени;

- Йоанна Ангелова - III място - 2003;

- Елена Георгиева - III място - 2004;

- Елица Йорданова - XI място - 2004;

- Мия Симова - XII място - 2004;

- Мила Янакиева - I място - 2005;

- Мартина Илиева - IX място - 2005;

- Христина Първанова - XIV място- 2005;

- Виктория Георгиева - VII място - 2006;

- София Павлова - IV място - 2007;

- Моника Богданова - V място - 2007;

- Жана Пенчева - III място - 2008;

- Алис Шакирова - V място -  2008;

- Ралица Иванова - I място - 2009.

06-07.01. МТ "Илиопулис къп", Атина, Гърция:

- Жана Пенчева - І място - многобой, ІІІ място - въже - ДМВ до 10 г.;

- Анна Буркова - ІV място - многобой, І място - въже - ДМВ до 10 г.;

- София Павлова - І място - многобой, ІІ място - обръч, ІІІ място - топка - ДМВ;

- Виктория Георгиева - І място - въже - ДМВ;

- Вая Драганова - І място - многобой, обръч, бухалки, ІІ място - топка - ДСВ;

- Йоанна Ангелова - ІІ място - многобой, бухалки, І място - топка, ІІІ място - лента - ДСВ;

- Христина Първанова - ХІ място - ДСВ;

- Ивет Минковска - ІІ място - многобой, І място - топка - жени;

- Лидия Василева - ІІІ място - многобой, ІІ място - обръч - жени.