І място ансамбъл категория "А"

Естел Яньова, Габриела Цветкова, Диана Димитрова, Калина Йонкова, Лора Гелева